KURS INSTRUKTORA WSPINACZKI SKAŁKOWEJ

  1. Termin kursu:

– 11.07.2021 – egzamin z części ogólnej

– 12.07.2021 – 18.07.2021 – część specjalistyczna

 

  1. Cena kursu: 2000 zł ( część ogólna i specjalistyczna)

 

  1. Zgłoszenia:

ZGŁOSZENIA NA KURS PRZYJMUJEMY DO DNIA 30.06.2021 r. ( po   przesłaniu potwierdzenia wpłaty na @ wysyłamy materiały z części ogólnej, z której egzamin odbędzie się   11.07.2021r.)

 

  1. Struktura kursu:

Kurs obejmuje część ogólną oraz część specjalistyczną

– CZĘŚĆ OGÓLNA ( teoria): zajęcia z tej części odbywają się w formie e-learningowej ( materiały wysyłane są kursantom na pocztę e-mail). Ta część kończy się egzaminem ogólnym.

Część ogólna obejmuje takie zagadnienia jak: anatomia, fizjologia człowieka, pedagogika, pierwsza pomoc przedmedyczna, żywienie i dietetyka itp.

– CZĘŚĆ SPECJALISTYCZNA ( 90 godzin zegarowych): ta część realizowana jest na sztucznej ściance oraz w skalnych rejonach ( skały w Odrzykoniu/Kamień Leski). Program z tej części szkolenia stanowi kompleksowo opracowany kurs specjalistyczny, pozwalający na uzyskanie niezbędnej wiedzy od najlepszych specjalistów oraz doświadczonych instruktorów  w tej dziedzinie.

Ta część kończy się egzaminem praktycznym.

 

  1. Kwalifikacje:

Po pozytywnym zaliczeniu części ogólnej oraz specjalistycznej kursanci otrzymują zaświadczenie potwierdzające posiadanie kompetencji zawodowych instruktora sportu ( IS) o specjalności wspinaczka skałkowa ( zaświadczenie MEN) oraz legitymację instruktorską.

Powyższe uprawnienia pozwalają na zatrudnienie w związkach, klubach sportowych, klubach rekreacyjnych, ośrodkach sportu, komercyjnych ośrodkach wspinaczki.

Stopień instruktora upoważnia do prowadzenia różnego rodzaju zajęć wspinaczkowych: na sztucznych ścianach wspinaczkowych oraz w skałach.

  1. Warunki uczestnictwa w kursie na instruktora wspinaczki skałkowej:

– ukończone 18 lat,

– posiadanie co najmniej wykształcenia średniego ( wymagane dostarczenie dokumentu w pierwszym dniu kursu),

– brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w kursie ( wymagane dostarczenie zaświadczenia w pierwszym dniu kursu),

– podpisanie oświadczenia o niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo (zobacz wykaz przestępstw), o którym mowa w art. 46–50 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 nr 127 poz. 857, z późn. zm.), lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.)

– umiejętność wiązania podstawowych węzłów alpinistycznych (ósemka, ósemka powrotna, ósemka równoległa, uszy królika, półwyblinka, wyblinka, motyl alpejski, skrajny tatrzański, kluczka, zderzakowy, flagowy, węzły prusikowe),

– Umiejętność zakładania stanowisk roboczych i asekuracyjnych,

– Umiejętność radzenia sobie z urządzeniami stop rolka, rolka simple, croll, małpa (ascension), shunt,

– prowadzenie drogi wspinaczkowej minimum V w skali Francuskiej

 

  1. Procedura zgłoszenia na kurs:

– Wpłaty należy dokonać na konto:

 

              ROPE SYSTEM Placówka Kształcenia Ustawicznego

                  Ul. Hetmańska 38, 35-045 Rzeszów

        BANK PEKAO SA II O. W RZESZOWIE

         Nr konta: 73 1240 2614 1111 0010 9674 4906

           Tytuł wpłaty: Instruktor Wspinaczki, Imię i nazwisko oraz termin kursu

– zgłoszenia poprzez e-mail: ropesystem.kursy@gmail.com

– do wysłanego e-maila dołączyć potwierdzenie wykonania wpłaty.

 

W razie pytań odnośnie programu kursu  zachęcamy do kontaktu telefonicznego bezpośrednio do naszego instruktora 531 854 029, który udzieli wszystkich informacji odnośnie kursu instruktorskiego , bądź do kontaktu poprzez e-mail: ropesystem.kursy@gmail.com.

Print Friendly, PDF & Email