Dostęp Budowlany (AP1) – kurs podstawowy

Najbliższy termin kursu:

  • 10 marzec 2023 godz 18.00 – teoria,
  • 11 marzec 2023 – zajęcia praktyczne.

Grupa docelowa:

Kurs  (AP1)  Dostępu budowlanego przeznaczony jest dla osób pracujących lub chcących podjąć pracę na wysokości np.  na masztach , konstrukcjach metalowych , słupach , rusztowaniach , kratownicach itp. Kurs skierowany zarówno do firm jak i osób indywidualnych.

Program kursu :

  1. Wykład teoretyczny z zakresu alpinizmu przemysłowego:

– stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej,

– panujące i obowiązujące zasady BHP,

–  zaznajomienie z normami  PN-EN  oraz ustawami  prawnymi,

– omówienie zasad bezpiecznej pracy na wysokości oraz występujących zagrożeń,

– Poprawne stosowanie i dopasowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej , kontrolowanie tych środków oraz uporządkowanie nabytej wcześniej wiedzy ,

– użytkowanie drabin przystawnych i rozstawnych zgodnie z PN-EN,

 

  1. Zajęcia praktyczne z zakresu dostępu budowlanego:

– Nauka prawidłowego poruszania się po  drabinach  przystawnych i rozstawnych-  zastosowanie w alpinizmie przemysłowym , zgodnie z PN-EN,

-zajęcia praktyczne na konstrukcji z użyciem haków linek bezpieczeństwa i amortyzatorów bezpieczeństwa , urządzeń samohamownych, linek stalowych i poliamidowych oraz urządzeń z prowadnicą giętką i sztywną  ,

– Ratownictwo na poziomie podstawowym: pierwsza pomoc przed medyczna , jak zachować się podczas  szoku wiszenia oraz jak prawidłowo wykonać  resuscytacje krążeniowo oddechową

-Ratownictwo w miejscu pracy z wykorzystaniem zestawu ewakuacyjnego (MK-2)

  1. Egzamin teoretyczny oraz praktyczny

Czas trwania kursu : 10 godzin

-2,5 godziny (zajęcia teoretyczne )

-7,5 godziny (zajęcia praktyczne)

Cena kursu: 700 zł

Procedura zgłoszenia na kurs:

 

             

  ROPE SYSTEM Placówka Kształcenia Ustawicznego

                  Ul. Hetmańska 38, 35-045 Rzeszów

        BANK PEKAO SA II O. W RZESZOWIE

         Nr konta: 73 1240 2614 1111 0010 9674 4906

           Tytuł wpłaty: Alpinizm Przemysłowy, Imię i nazwisko oraz termin kursu

– zgłoszenia poprzez e-mail: ropesystem.kursy@gmail.com

– do wysłanego e-maila dołączyć potwierdzenie wpłaty

Zapisy na: ropesystem.kursy@gmail.com lub pod nr tel.: +48 531 854 029

Print Friendly, PDF & Email